Seurakuntavaalit 2022 – demokratiakasvatusta 2. asteelle

Nuorisoalan järjestöjen tuottama materiaali lukion ja ammattikoulun opettajille Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleista 2022. Materiaali sopii hyödynnettäväksi erityisesti demokratia- ja mediakasvatukseen liittyvissä teemoissa.